PAYLAŞ
HTML5'in Temel Yapısı
HTML5'in Temel Yapısı

Temel HTML5 yapısı aşağıda görülmektedir.


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=”utf-8″>
<title>Sayfa Başlığı</title>
</head>
<body>
</body>
</html>


Bir HTML5 belgesi her zaman DOCTYPE etiketi ile başlar ve ardından <html>, <head>, <body> etiketleri tanımlanır.

<html></html> Ana (kapsayıcı) eleman olarak kullanılır.

<head></head> Bu etiketler arasında title, css, script, meta, link, base, object etiketleri tanımlanır. Özet olarak sayfada gözükmeyen tanımlama bloklarının yer aldığı kısımdır.

<body></body> Bu etiketlerin arasına pencerede gösterilecek içerik yazılır.

HTML dillerinde sayfaya içerik eklemek, içeriğin konumunu değiştirmek, içeriğe kısıtlı görsel özellikler vermek için etiketler ( tag ) kullanılır. Etiketler, dil tarafından önceden tanımlanmıştır. Etiketler ve içeriğin oluşturduğu yapı eleman olarak adlandırılır.

Örneğin;
<b>serkansaman.com</b>

Dikkat ederseniz <b> etiketi açılmış işlem yapacağı nesneyi sardıktan sonra </b> şeklinde kapatılmıştır. <b> etiketi metni kalınlaştırmak için kullanılır.

Bazı etiketler için kapanış etiketi kullanılmamaktadır. Bu durumda etiketin sayfaya ekleyeceği içerik etiketin bir özelliği ( attribute ) ile tanımlanır. Özellikler, sadece açılış etiketi içerisine yazılabilirler ve etiket içeriği ile ilgili bir kısım bilgileri saklamak ya da değiştirmek için kullanılır.