PAYLAŞ
html5 dilindeki tüm elemanlar
html5 dilindeki tüm elemanlar

HTML5 dilindeki tüm elemanlar saklayabilecekleri içerik türlerine göre gruplandırılmışlardır. Bu gruplandırma İçerik Modeli (Content Models) olarak adlandırılır. İçerik modeli elemanlarının ne çeşit bir içeriğe sahip olabileceklerini tanımlar. Bir eleman birden fazla içerik türünü destekleyebilir.

Embedded : 
Dış kaynaklı, başka bir etiketleme dili ile ya da programatik olarak tanımlanan içeriklerdir.
Örnek : audio, canvas, embed, iframe, img, math, object, svg, video

Flow : 
Metin, başka bir eleman ya da gömülü olarak tanımlanan içeriklerdir.
Örnek : a, abbr, address, article, aside

Heading : 
Bir bölümün başlığını tanımlayan içeriklerdir.
Örnek : h1, h2, h3, h4, h5, h6, hgroup

Sectioning : 
article, aside, nav, section, elemanlarının içerik türüdür.

Metadata : 
base, command, link, meta, noscript, script, style, title elemanlarının içerik türüdür. Sayfaların görselliğini ve davranışlarını değiştirebilen içeriklerdir.

Phrasing : 
Metin ya da satır içi elemanlarının oluşturdukları içeriklerdir.
Örnek : a, em, strong, small, mark, abbr

Interactive : 
Kullanıcı ile etkileşim için tanımlanmış interaktif içeriklerdir.
Örnek : button, details, embed, iframe, keygen, label, select, textarea

STANDART ÖZELLİKLER

HTML5 dilindeki tüm elemanlar aşağıdaki ortak özelliklere sahiptir.
 • Accesskey
 • Class
 • Contenteditable
 • Contextmenu
 • Dir
 • Draggable
 • Dropzone
 • Id
 • Lang
 • Spellcheck
 • Style
 • Tabindex
 • Title
 • Hidden