PAYLAŞ
html5 doctype bildirimi
HTML5 DOCTYPE Bildirimi

(HTML5 Doctype bildirimi)<!DOCTYPE html> Belge türünü ayarlamak için kullandığımız bu etiket HTML5 ile daha kısa ve kullanışlı bir hale gelmiştir. Örneğin; XHTML 1.0’da belge türü 3 şekilde ayarlanabiliyordu ve tanımlama oldukça uzundu. HTML5 bu karmaşayı ortadan kaldırmış ve geriye doğru uyumluluğu ( eski HTML sürümleri ile ) korumuştur. Bu etiketin HTML5 ağaç yapısı içinde belgenin en başında tanımlanması zorunludur.

Şimdi önceki HTML sürümlerinde yapılan DOCTYPE bildirimi tanımlarına bakalım.

XHTML 1.0 DOCTYPE ( Transitional ) tanımlanması :
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C/DTD XHTML 1.0 Transitional/EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

XTML 1.0 DOCTYPE ( Strict ) tanımlaması : 
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C/DTD XHTML 1.0 Strict/EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>

HTML 4.01 DOCTYPE ( Strict ) tanımlaması : 
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C/DTD HTML 4.01 /EN”
“http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd”>

Dikkat ederseniz tanımlamalar oldukça uzun ve aslında Strict olan yapılar geriye doğru uyumluluğu desteklemiyor. Örneğin; sayfanızda XHTML 1.0 DOCTYPE ( Strict ) tanımlamasını kullanırsanız. Belge içerisinde sadece XHTML 1.0 sürümünde var olan ( desteklenen ) etiketleri ya da özellikleri kullanmanıza izin verilir. Önceki HTML sürümlerinde var olan fakat XHTML 1.0 tarafından desteklenmeyen etiket ya da özellikleri kullanmanıza izin verilmez. İşte bu durum Strict yapısının geriye doğru uyumlu olmadığı anlamına gelir.

Belge içerisinde DOCTYPE tanımlamasını yapmazsak tarayıcı sayfayı Quirks Modda çalıştıracaktır. Tam da burada tarayıcı modları ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Tarayıcı modları tarayıcının web sayfasının nasıl yorumladığını gösterir. IE5/MAC sürümü ile beraber tarayıcılarda gösterilecek web sayfalarının standartlara uyması beklenmiştir. Standartlara bağlı kalınmadan yazılan eski web sayfalarının tarayıcıda gösterilmeye devam etmesi için IE5 ile beraber Microsoft DOCTYPE kavramını ortaya atmıştır. Buna göre web belgesinin en başında DOCTYPE tanımlaması olan sayfalar standart modda, DOCTYPE tanımlaması olmayan tuhaf modda yorumlanır. Diğer tarayıcı firmalarının da benimsemesi ile Tarayıcı Modları kavramı ortaya çıkmıştır.

Standart olarak 3 tane tarayıcı modu bulunmaktadır.

Quirks Mode

DOCTYPE tanımlamasını yapmazsak tarayıcının sayfası Quirks Modda çalıştıracağını unutmayalım. Bu durumda sayfanız gösterilirken tarayıcı W3C standartlarına bağlı kalmaz. Sayfa görünümü ya da elemanların yerleşimi, kullanılan tarayıcıya bağ olarak değişiklik gösterebilir. DOCTYPE tanımlaması yapmamış iseniz web sayfanız tarayıcının var olan eski kurallarına göre değerlendirilecek ve gösterilecektir. Tarayıcı, Quirks Modda kurallara bağımlılık açısından daha esnek davranacaktır. Örneğin; DOCTYPE tanımlaması yapmazsanız IE6 ve alt sürümleri W3C kutu modeli yerine kendi kutu modelini kullanır.

Standart Mode

DOCTYPE tanımlaması yaparak tarayıcının sayfayı standart modda değerlendirmesini ve göstermesini sağlamış oluruz. Tarayıcılar standart modda, standartlara dayalı olarak sayfamızı yorumlayacaktır. Standart modda tarayıcı sıkı bir denetim yapar ve sayfa görüntüsünü oluşturur. HTML5 doctype bildirimi özelinde no quirks mode olarak adlandırılmıştır.

Almost Standart Mode

Standart mod ile hemen hemen aynı olan bu mod; Opera, Safari, Chrome, Firefox ve IE8 tarafından desteklenmektedir. HTML5 doctype bildirimi özelinde limited quirks mode olarak adlandırılmıştır.