PAYLAŞ
html elemanı
HTML5 Dili Etiketleri - Standart Özellikler

HTML5’de her html elemanı aşağıdaki ortak özelliklere sahiptir.

 • Accesskey
 • Class
 • Contenteditable
 • Contextmenu
 • Dir
 • Draggable
 • Dropzone
 • Id
 • Lang
 • Spellcheck
 • Style
 • Tabindex
 • Title
 • Hidden

ACCESSKEY

Alabileceği Değer : Karakter
HTML elemanına klavye kısayolu tanımlamak için kullanılır.

CLASS

Alabileceği Değerler : Sınıf seçici adı. (Birden fazla sınıf seçici adı yazılabilir)
Sınıf seçici ile etiketlendirilmiş bir CSS bildirim bloğunu bir HTML elemanına atamak için kullanılır. Eğer class özelliğine birden fazla sınıf seçici adı yazılmış ise; son yazılan sınıf seçici en öncelikli olur.

CONTENTEDITABLE

Alabileceği Değerler : True, False
Eleman içeriğinin düzenlenebilir olup olmayacağını ayarlamak için kullanılır. Bu özelliğe true değer atanmışsa eleman içeriği kullanıcı tarafından düzenlenebilir. false değeri atanmışsa eleman içeriği kullanıcı tarafından düzenlenemez. Eğer bu özellik bir elemana atanmışsa, kalıtsal olarak elemanın içinde bulunan alt elemanlara geçer. Bu özelliği, değeri ile beraber kullanmak şarttır.
Yanlış Kullanım : <div contenteditable></div>
Doğru Kullanım : <div contenteditable=”true”></div>

CONTEXTMENU

Alabileceği Değer : menu elemanı id değeri
Bir elemanı menu elemanı ile ilişkilendirmek için kullanılır.

DIR

Alabileceği Değerler : ltr (left to right), rtl (right to left), auto
HTML elemanı içerdiği metnin yazılış yönünü ayarlamak için kullanılır. ltr ile rtl değerlerinden birini alır.

DRAGGABLE

Alabileceği Değerler : true, false, auto
Bir HTML elemanının sürüklenebilir olup olmayacağını ayarlamak için kullanılır.
*true değeri atanmışsa, kullanıcı mouse ile elemanın konumunu değiştirebilir. (eleman sürüklenebilir)
*false değeri atanmışsa, eleman sürüklenemez.
*auto değeri atanmışsa ve yukarıda ki değerler kullanılmamışsa, tarayıcı kendi varsayılan değerini kullanır.

DROPZONE

Alabileceği Değerler : copy, move, link
Sürükle-bırak işlemlerinde, bırakma anındaki tarayıcı davranışını tanımlamak için kullanılır.
*copy değeri atanırsa, sürükleme işleminin bittiği yerde sürüklenen data’nın kopyasını oluşturur.
*move değeri atanırsa, sürüklenen data sürükleme işleminin bittiği yere taşır.
*link değeri atanırsa, sürükleme işleminin bittiği yerde sürüklenen dataya bir link oluşturur.

ID

HTML elemanlarına benzersiz bir isim vermek için kullanılır. Aslında id özelliği ile HTML elemanı bir kimlik numarası alır. JavaScript ile id özelliğine değer atanmış, yani bir kimliği olan elemanlara ulaşabilir ve çalışma anında bu elemanın stil ve yapısal özelliklerini değiştirebiliriz.

LANG

Alabileceği Değer : Dil Kodu
HTML elemanlarının içerdikleri metinlerin ya da özelliklerine aldıkları değerlerin dilini ayarlamak için kullanılır. Örneğin; Türkçe:tr, Almanca:de, İngilizce:en

SPELLCHECK

Alabileceği Değerler : true, false
Eğer true değeri atanmışsa, eleman içindeki metinde dilbilgisi ve yazım hataları kontrol edilir. false değeri atanmışsa kontrol edilmez. Bu özelliği düzenlenebilir içeriğe sahip elemanlarda kullanabilirsiniz.
Örneğin; textarea, input ya da contenteditable=”true” değerini almış diğer elemanlar.

STYLE

Alabileceği Değerler : CSS bildirimleri (Özellik:Değer)
Bu özelliği kullanarak HTML elemanlarına satır içi CSS kodları yazabilirsiniz. Bu CSS kodları style özelliği ile yazıldıkları HTML elemanına uygulanır. style özelliğine yazılan CSS kodları, bir elemanı hedef alan CSS kodları içinde en öncelikli tanımlamalar olacaktır.

TABINDEX

Alabileceği Değer : Rakam
HTML elemanı için sekme sırasını ayarlar.

TITLE

Alabileceği Değer : Metin
HTML etiketine bilgi ve açıklama ekleyebilirsiniz.

HIDDEN

Alabileceği Değer : hidden
HTML elemanı gizlemek için kullanılır.